Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Projekty uchwał kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 17:10
 2. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 17:06
 3. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:45
 4. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:42
 5. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:13
 6. Zarządzenie Nr 0050/361/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:11
 7. Zarządzenie Nr 0050/362/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:10
 8. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2020 ROK
  Data modyfikacji: 23-11-2020 10:31
 9. Zarządzenie Nr 0050/365/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.9.2020.TJ
  Data modyfikacji: 23-11-2020 10:30
 10. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Data modyfikacji: 20-11-2020 12:39
Wersja XML