Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. BOS.271.19.2022.TJ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkół w Opolu i Brzegu w roku szkolnym 2022/2023
  Data modyfikacji: 12-08-2022 13:45
 2. BOS.271.16.2022.BK „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów"
  Data modyfikacji: 12-08-2022 13:45
 3. Obrót nieruchomościami - zbywanie i dzierżawa
  Data modyfikacji: 11-08-2022 22:27
 4. Zarządzenie Nr 0050/711/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków najmu
  Data modyfikacji: 11-08-2022 22:23
 5. BOS.271.21.2022.BK Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023
  Data modyfikacji: 11-08-2022 15:32
 6. PRZETARGI 2022
  Data modyfikacji: 11-08-2022 15:27
 7. BOS.271.17.2022.BK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina (III postępowanie)
  Data modyfikacji: 11-08-2022 14:22
 8. BOS.271.18.2022.BK Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023 (III postępowanie)
  Data modyfikacji: 11-08-2022 13:04
 9. BOS.271.20.2022.TJ „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów" /IV POSTĘPOWANIE/
  Data utworzenia: 11-08-2022 15:27
 10. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 871/2 obręb Stare Siołkowice, gmina Popielów”
  Data modyfikacji: 08-08-2022 16:35
Wersja XML