Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr 0050/449/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany do zarządzenia nr 0050/374/2013 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek samorządowym osobom prawnym
  Data modyfikacji: 17-05-2021 16:19
 2. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Data modyfikacji: 17-05-2021 16:10
 3. BOS.271.2.2021.TJ Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia
  Data modyfikacji: 17-05-2021 13:14
 4. BOS.271.1.2021.TJ Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów
  Data modyfikacji: 17-05-2021 12:30
 5. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Data modyfikacji: 14-05-2021 20:42
 6. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Data modyfikacji: 14-05-2021 14:06
 7. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg stanowiących własność Gminy Popielów w 2021 r. (II postępowanie)
  Data modyfikacji: 14-05-2021 12:41
 8. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach (w ramach projektu: „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”)
  Data modyfikacji: 14-05-2021 12:30
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
  Data modyfikacji: 14-05-2021 12:21
 10. Zarządzenie Nr 0050/469/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Data modyfikacji: 14-05-2021 11:13
Wersja XML