Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu 3 zestawów interaktywnych materiałów dydaktycznych wraz z dostawą i montażem dla 3 przedszkoli w Gminie Popielów (PP w Starych Siołkowicach, PP w Popielowie oraz PP w Karłowicach) w ramach realizowanego projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
  Data modyfikacji: 26-11-2021 11:41
 2. Deklaracja dostępności
  Data modyfikacji: 26-11-2021 11:39
 3. KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY 2021-2030
  Data modyfikacji: 26-11-2021 07:49
 4. Zarządzenie Nr 0050/568/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030
  Data modyfikacji: 25-11-2021 15:26
 5. Aktualne wyniki badań wody – Kąpielisko „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach”
  Data modyfikacji: 25-11-2021 13:28
 6. Informacja o jakości wody - wodociąg
  Data modyfikacji: 25-11-2021 13:27
 7. BOS.271.16.2021 Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów – świetlica wiejska w Lubieni
  Data modyfikacji: 25-11-2021 12:59
 8. Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 25 listopada 2021 roku
  Data modyfikacji: 25-11-2021 12:46
 9. BOS.271.17.2021 Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami – zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów recyklingu
  Data modyfikacji: 24-11-2021 14:41
 10. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Ochrony  Środowiska w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Data modyfikacji: 24-11-2021 14:31
Wersja XML