Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2020 ROK
  Data modyfikacji: 24-11-2020 09:41
 2. Zarządzenie Nr 0050/360/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji
  Data modyfikacji: 24-11-2020 09:40
 3. Zarządzenie nr 0050/200/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Data modyfikacji: 24-11-2020 09:24
 4. Projekty uchwał kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 17:10
 5. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 17:06
 6. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:45
 7. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:42
 8. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:13
 9. Zarządzenie Nr 0050/361/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:11
 10. Zarządzenie Nr 0050/362/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów
  Data modyfikacji: 23-11-2020 11:10
Wersja XML