Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 871/2 obręb Stare Siołkowice, gmina Popielów”
  Data modyfikacji: 08-08-2022 16:35
 2. BOS.271.11.2022.TJ „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach"
  Data modyfikacji: 08-08-2022 12:09
 3. Regulamin Organizacyjny
  Data modyfikacji: 05-08-2022 14:08
 4. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2022 ROK
  Data modyfikacji: 05-08-2022 14:01
 5. Zarządzenie Nr 0050/704/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.19.2022.TJ na zadanie pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkół w Opolu i Brzegu w roku szkolnym 2022/2023"
  Data modyfikacji: 05-08-2022 14:01
 6. Zarządzenie Nr 0050/703/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.18.2022.BK na zadanie pn. "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023"
  Data modyfikacji: 05-08-2022 13:56
 7. BOS.271.16.2022.BK „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów"
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:50
 8. Zapytanie ofertowe na: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach”
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:42
 9. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2022
  Data modyfikacji: 05-08-2022 08:24
 10. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2021
  Data modyfikacji: 05-08-2022 08:23
Wersja XML