Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr zmian stron

 1. UCHWAŁY RADY GMINY 2022 ROK
  Data modyfikacji: 02-12-2022 15:10
 2. Uchwała Nr LV/395/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Popielów porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w zakresie współpracy na rzecz wzmocnienia sektora Ekonomii Społecznej poprzez opracowanie i wdrożenie Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Popielów
  Data modyfikacji: 02-12-2022 15:06
 3. Uchwała Nr LV/394/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie „Sportowo na Zielonym Szlaku”
  Data modyfikacji: 02-12-2022 15:05
 4. Uchwała Nr LV/393/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą Popielowie
  Data modyfikacji: 02-12-2022 15:03
 5. Uchwała Nr LV/392/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą Popielowie
  Data modyfikacji: 02-12-2022 15:02
 6. Uchwała Nr LV/391/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą Popielowie na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Data modyfikacji: 02-12-2022 15:01
 7. Uchwała Nr LV/390/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Data modyfikacji: 02-12-2022 14:59
 8. Uchwała Nr LV/388/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
  Data modyfikacji: 02-12-2022 14:57
 9. Uchwała Nr LV/387/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Data modyfikacji: 02-12-2022 14:55
 10. Uchwała Nr LV/386/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
  Data modyfikacji: 02-12-2022 14:53