Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2021 ROK
  Data modyfikacji: 24-09-2021 15:06
 2. Zarządzenie Nr 0050/536/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Data modyfikacji: 24-09-2021 15:05
 3. Zarządzenie Nr 0050/532/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/521/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
  Data modyfikacji: 24-09-2021 15:02
 4. Obrót nieruchomościami - zbywanie i dzierżawa
  Data modyfikacji: 24-09-2021 14:35
 5. Zarządzenie Nr 0050/539/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
  Data modyfikacji: 24-09-2021 14:29
 6. Zarządzenie Nr 0050/538/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice
  Data modyfikacji: 24-09-2021 14:27
 7. Zarządzenie Nr 0050/537/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
  Data modyfikacji: 24-09-2021 14:24
 8. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 24-09-2021 13:20
 9. Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 23 września 2021 roku
  Data modyfikacji: 24-09-2021 13:13
 10. BOS.271.10.2021 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38 (roboty budowlane) - II postępowanie
  Data modyfikacji: 24-09-2021 12:27
Wersja XML