Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. UCHWAŁY RADY GMINY 2021 ROK
  Data modyfikacji: 30-07-2021 12:36
 2. Uchwała Nr XXXVII/263/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych
  Data modyfikacji: 30-07-2021 12:35
 3. Uchwała Nr XXXVII/262/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Data modyfikacji: 30-07-2021 12:33
 4. Uchwała Nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok
  Data modyfikacji: 30-07-2021 12:32
 5. Uchwała Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”
  Data modyfikacji: 30-07-2021 12:28
 6. Projekty uchwał na obrady sesji nadzwyczajnej w dniu 30 lipca 2021 roku
  Data modyfikacji: 30-07-2021 12:21
 7. Aktualne wyniki badań wody – Kąpielisko „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach”
  Data modyfikacji: 29-07-2021 11:40
 8. Kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Data modyfikacji: 29-07-2021 11:19
 9. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2021 ROK
  Data modyfikacji: 27-07-2021 15:58
 10. Zarządzenie Nr 0050/507/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 21 lipca 2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
  Data modyfikacji: 27-07-2021 15:58
Wersja XML