Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Nowe Siołkowice”.
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:29
 2. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Pokojska w m. Lubienia”.
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:28
 3. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kościelnej i Krótkiej w m. Karłowice”
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:26
 4. ZAPYTANIA OFERTOWE - 2020
  Data modyfikacji: 20-01-2020 15:08
 5. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice”.
  Data utworzenia: 20-01-2020 15:07
 6. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 15-01-2020 15:34
 7. UCHWAŁY RADY GMINY 2019 ROK
  Data modyfikacji: 15-01-2020 10:40
 8. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 15-01-2020 10:25
 9. Wpływające petycje
  Data modyfikacji: 14-01-2020 14:35
 10. Zapytanie ofertowe dotyczące Opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej; odcinek Lubienia, ul. Wiejska ÷ Popielów, ul. Dworcowa
  Data modyfikacji: 14-01-2020 11:55
Wersja XML