Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące: Kompleksowego pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie
  Data modyfikacji: 15-10-2021 11:49
 2. Zarządzenie Nr 0050/540/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
  Data modyfikacji: 15-10-2021 07:57
 3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w związku ze zmianą zakresu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Data modyfikacji: 13-10-2021 15:29
 4. DANE TELEADRESOWE
  Data modyfikacji: 13-10-2021 08:03
 5. Referaty i stanowiska
  Data modyfikacji: 12-10-2021 14:11
 6. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”
  Data modyfikacji: 12-10-2021 11:07
 7. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”
  Data modyfikacji: 12-10-2021 11:05
 8. BOS.271.12.2021.TJ „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice”
  Data modyfikacji: 08-10-2021 12:03
 9. BOS.271.11.2021.TJ „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku Popielów – Stare Kolnie (II POSTĘPOWANIE)
  Data modyfikacji: 08-10-2021 11:46
 10. Wyłożenia do publicznego wglądu
  Data modyfikacji: 08-10-2021 07:29
Wersja XML