Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej oraz Polnej w Lubieni

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPIELÓW

o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

                Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej oraz Polnej w Lubieni

(uchwała Nr XXXIX/275/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2421 z dnia 1 października 2021 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego IN.743.67.2021.KM z dn. 4 listopada 2021 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Popielów, 46-090 Popielów
ul. Opolska 13.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Popielów.

                                     Wójt Gminy

                                      /-/ Sybilla Stelmach

                              ……...................................................................

PDF_akt_Lubienia_po rozstrzygnięciu nadzorczym_listopad 2021.pdf (1,60MB)
PDF_rozstrzygnięcie Nadzorcze_w_czesci_mpzp_Lubieni.pdf (192,18KB)
PDFPopielów_Lubienia_Podsumowanie SOOŚ.pdf (277,48KB)
ZIPPopielów_Lubienia_ponś_CD.zip (4,08MB)
PDFPopielów_Lubienia_Uzasadnienie SOOŚ.pdf (254,79KB)