Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja

Uchwały z obrad sesji 29 stycznia 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29-01-2015 w sparwie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-12-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2015.pdf
PDFzałącznik do Uchwały Nr IV-12-2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-13-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2015.pdf
PDFzałącznik do Uchwały Nr IV-13-2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-15-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich pdf.pdf
 

 Uchwały z obrad sesji 26 lutego 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr V-16-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFZałacznik do Uchwały Rady Gminy Nr V-16-2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-17-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Gminy na 2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-18-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III-8-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-24-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbcie nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-25-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze zamiany pdf.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML