Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.

- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-120-2004 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego .doc
- XLSzałącznik do Zarządzenia Nr 0152-120-2004-układ wykonawczy.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-121-2004 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień Kierownikowi GOPS.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-122-2004 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.doc
- XLSzałacznik do Zarzadzenia Nr 0152-122-2004-harmonogram.xls
- DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152-123-2004 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad zbycia nieruchomosci zabudowanej najemcy.doc
- DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152-124-2003 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad zbycia nieruchomosci niezabudowanej w drodze bezprzetargowej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-125-2004 w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-126-2004-z dnia 31 marca 2004rw sprawie ukladu wyk.budzetu URG.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nt 0152-127-2004 z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie powołania komisji Przetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-128-2004 z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w II przetargu i ustalenie ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej doc.doc
- DOCZarządzenie Wójta gminy Nr 0152-129-2004 z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie ogloszenia kolejnego przetargu i ustalenia ceny wywoławczej .doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-130-2004-w sprawie zmian w budżecie.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-130-2004-w sprawie zmian w budżecie.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-132-2004 z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-133-2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-134-2004-w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-135-04 z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-136-2004 z dnia 28 kwietnia 2004r.w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-137-2004 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-138-2004 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-139-2004 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie zasad nabycia nieruchomosci niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-140-2004 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanej .doc
- DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152-141-2004 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-142-2004 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie zasad nabycia nieruchomosci niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-143-2004 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie zasad nabycia nieruchomosci niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-144-2004 z dnia 14 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-145-2004 z dnia 14 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-146-2004 z dnia 14 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-147-2004 w sprawie zmiany do zarządzenia z dnia 12 listopada 2004r..doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-148-2004 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2004.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-149-2004 w sprawie zmiany w układzie wyk.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-150-2004 w sprawie powołania składów osobowych komisji.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-151-2004.w sprawie powołania zespołu doc.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-152-2004 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-153-2004 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia .xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-154-2004 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydarków budżetu gminy.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-155-2004 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia .xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-156-04 z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej. .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-157-04 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomości niezabudowanych .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-158-04 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-159-2004 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-160-2004 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia .xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-161-2004 z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym-KBW.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-162-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.w sprawie zmian w układzie wykonawczym xls.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-163-2004 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenie ceny wywoławczej.doc
- DOCZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0152 -164-2004 z dnia 8 lipca w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-165-2004 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży najemcy.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-166-2004 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży najemcy.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-167-04 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-168-04 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-169-2004 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedazy najemcy.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 015-170-2004 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-171-2004 z dnia 26 lipca 2004r.w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-172-2004 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia.xls
- DOCZarządzenie Nr 0152-173-2004 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-174-2004 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanist.Architek. i ustalenia jej regulaminu.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-175-2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomosci niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej. .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-176-2004 Wójta Gminy z dnia 09.08.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości zabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej. .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-177-2004 z dnia 09.08 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomosci niezabudowanej i ustalenia ceny wywoławczej. .doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-178-2004 z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-179-2004 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 0152-173-2004 z dnia 26.08.2004 .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-180--2004 z dnia 20 sierpnia 2004r.w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2004r.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-181-2004 w sprawie zmian wplanie wydatków budżetu gminy.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-182-2004 w sprawie wprowadzenia zmiany do układu wykonawczego.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-183-04 z dnia 2 września 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-183-04 z dnia 2 września 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-185-04 z dnia 2 września 2004r w sprawie zasad zbycia nieruchomosci niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-186-2004 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-187-2004 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-188-04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomości niezabudowanych .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-189-04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-193-2004 z dnia 23 września w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-190-2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-191-2004 z dnia 17 września 2004r. w sprawie wpowadzenia zmian do zarządzenia.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-192-2004-w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2004.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-193-2004 z dnia 23 września w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-194-2004 z dnia 23 września 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-195-2004 z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004r. .xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-196-2004 z dnia 30 .09.2004r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-197-2004 z dnia 7.10.2004r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-198-2004 z dnia 15.10.2004r.w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-199-2004 z dnia 15 października 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-200-2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenie do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 -201-2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenie ceny wywoławczej.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-202-2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-203-2004 z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-204-2004w sprawie wprowadzenia zmiany do układu wykonawczego .xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-205-2004z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-206-2004 z dnia 18 listopada 2004r.w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-207-2004 z dnia 25 listopada 2004r.w sprawie realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu wartości majątkowych.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-208-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.xls
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 152-209-2004 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-210-2004 z dnia 8 grudnia 2004r w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 -211-2004 z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-212-2004 z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-213-2004 z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenie ceny wywoławczej.doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-214-2004 z dnia 8 grudnia2004r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenie do sprzedaży w I przetargu nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej .doc
- DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-215-2004 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego dla placówki.doc
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-216-2004 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gmina na 2004r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-216-2004 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gmina na 2004r..xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-217-2004 z dnia 10 grudnia 2004 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym .xls
- XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-218-2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmina w układzie wykonawczym .xls
Wersja XML