Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-1-2006 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-2-2006z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2006.xls
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-4-2006 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprrawie wyznaczenia komisji przetargowej.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-5-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-7-2006 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2006.xls

 

 


 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML